DAAD Türkiye Burs Programları

Home

Sanatçı Bursları

Yüksek Lisans için Sanatçı Bursları 

DAAD, Türkiye'de lisans eğitimini mimarlık, müzik, sahne sanatları, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve film alanlarında tamamlayıp master eğitimine Almanya'da devam etmek isteyen öğrencilere burs imkanları sunmakta.

İlgili sanatçı bursuna dair ayrıntılı açıklamalara ve burs başvuru portaline aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Bursların süresi:

 • Seçilen programa bağlı olarak 10 -24 ay arası. Burslar öncelikle 1 yıllığına verilir ve öğrenimin başarılı bir şekilde devam edip etmediği kontrol edilerek yenilenir.
Bursun kapsamı:
 • Ayda 850€ 
 • Seyahat masrafları için belirli bir miktar katkı
 • Sağlık sigortası
 • Gerekli hallerde Almanca dil kursu desteği
 • Gerekli hallerde kira yardımı
Başvuru şartları:
 • Lisans mezunlarının mezuniyetlerinin üzerinden burs başvuru tarihi itibariyle 6 yıldan fazla geçmemiş olması gerekiyor.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru 15 aydan uzun süredir Almanya’da bulunan adayların başvuruları dikkate alınmaz.
Başvuru için gereken belgeler:
 • Online başvuru formu
 • CV 
 • Akademik ve kişisel motivasyonu açıklayan yazı (motivasyon mektubu; 1-3 sayfa)
 • eğer mevcutsa; Almanya'da gidilecek olan üniversiteden alınmış kabul mektubu (eğer hali hazırda başvuru yapılmamış/kabul alınmamışsa, burs başvurusunun kabul edilmesi durumunda en geç finansmanın başlangıcına kadar sunulması gerekmekte)
 • eğer mevcutsa ek belge olarak; gitmek istediğiniz üniversitede görevli olan bir hocadan süpervizörlüğünüzü üstleneceğine dair bir yazı
 • Tüm transkript ve diplomalar. (Türkçe belgelerin İngilizce veya Almanca çevirileri sunulmalı)
 • İngilizce veya Almanca yabancı dil yeterlilik belgeleri.
 • Portfolyo içerisinde gönderilecek olan eserlerin listesi ve bu eserlere dair orijinallik beyannamesi (Çalışmaların başvuran kişiye ait olduğuna, eğer proje/grup çalışması ise, emeği geçen diğer kişilerin ismen listelenmesine dair açıklama)
 • Portfolyo (ilgili bursa dair öngörülen format ve kapsam için lütfen yukarıda verilen linklere bakınız)
 • Başvurunuza katkısı olacağını düşündüğünüz diğer belgeler
 • 1 adet akademik referans 

Lütfen portfolyonuzu ve akademik referansınızı online başvuru portaline yüklemeyiniz. 

Son başvuru tarihleri: 
 • İlgili burslar için aşağıda belirtilen tarihler geçerlidir. Bursa hak kazanıldığı takdirde finansman başvuru yılını takip eden yılın 1 Ekim'inden itibaren başlar. 

 Alan

Son Başvuru Tarihi

 

Mimarlık 

 30.09

Müzik

 15.10

Sahne Sanatları

 31.10

Güzel Sanatlar

 30.11

 

Başvuru süreci:

 • Portfolyo ve akademik referans mektubu hariç, yukarıda listelenen tüm başvuru belgeleri DAAD’nin online başvuru portaline en geç son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak yüklenmeli ve online başvuru tamamlanmalı. Sonrasında portalin üreteceği Application Summary adlı PDF dokümanının 1 nüsha kağıt çıktısı portfolyo ve ıslak imzalı ve kapalı zarf içerisindeki akademik referans mektubuyla birlikte DAAD Bonn Merkezine gönderilmelidir

Burs başvurusuyla ilgili yukarıda yapılan açıklamalar daad.de sitesinde yer alan bilgilerden çevrilmiş ve özetlenerek aktarılmıştır. DAAD bu bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Sanatçı burslarıyla ilgili güncel ve kesin açıklamalar için lütfen yukarıda belirtilen ilgili linklere bakınız. DAAD Türkiye Danışma Merkezlerinde, bursa başvuran adaylarla elimizden geldiğince doğru ve güncel bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz; ancak başvuru dosyasının sorumluluğunun sadece ve tamamen başvuran adaya ait olduğunu hatırlatırız. Eksik ve geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Akademisyen ve Bilim İnsanları için Sanatçı Bursları 

DAAD, Akademisyen ve Bilim İnsanlarına yönelik Sanatçı Bursuyla, üniversite veya bilimsel kurumlarda görev yapan bilim insanlarına sanat dallarındaki araştırma çalışmalarını Almanya'da bir devlet üniversitesi veya yine bir bilimsel kurumda sürdürme imkanı sunar.

Akademisyen ve Bilim İnsanlarına yönelik Sanatçı Bursuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara ve burs başvuru portaline bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bursun süresi:  

 • 1 ile 3 ay arası. (Burs süresi adayın projesine ve çalışma planına bağlı olarak seçmeler sırasında burs komisyonu tarafından belirlenecektir.)

Bursun kapsamı: 

 • ayda 2.000€ doktor öğretim üyeleri, okutmanlar, doçentler / ayda 2.150€ profesörler
 • eğer farklı bir kurum veya burs tarafından karşılanmıyorsa; seyahat masrafları için belirli bir miktar katkı

Başvuru şartları:

 • Türkiye'de bir üniversite veya araştırma kurumunda Mimarlık (İç Mimarlık, Şehir Planlaması vb. dahildir), Güzel Sanatlar, Film, Design, Görsel İletişim, Görsel Sanatlar ve Müzik dallarında görevli olmak
 • Almanya'da konu veya projenizle ilgili bir veya birden fazla üniversite veya araştırma kurumunun sizi misafir edeceğine dair kooperasyon belgeleriniz

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Online başvuru formu
 • CV (maks. 3 sayfa)
 • Eğer varsa; Yayın listesi
 • Proje/Araştırma taslağı, (statement on research project , maks. 10 sayfa)
 • Araştırmanın/Projenin öngörülen zaman çizelgesi ve bu bağlamda Almanya'da geçirilecek olan süreç
 • Almanya'da proje/araştırma kapsamında kooperasyon içerisinde olduğunuz üniversiteden/kurumdan bu doğrultuda onay mektubu
 • Eğer dökümanların dili Türkçe ise; tüm belgelerin İngilizce veya Almanca çevirileri sunulmalıdır 

Son başvuru tarihi:

 • Her yıl 15 Kasım. Bursa hak kazanıldığı takdirde finansman başvuru yılını takip eden yılın Haziran ve Kasım ayları arasında başlatılmalıdır.
 • Her yıl 30 Nisan. Bursa hak kazanıldığı takdirde finansman başvuru yılı içerisinde Aralık ayı ve başvuru tarihini takip eden yılın Mayıs ayı arasında başlatılmalıdır.

Başvuru süreci:

 • Yukarıda listelenen tüm başvuru belgeleri DAAD’nin online başvuru portaline en geç son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak yüklenmeli ve online başvuru tamamlanmalı. Sonrasında portalin üreteceği Application Summary  adlı PDF dokümanının  1  nüsha kağıt çıktısı İstanbul veya Ankara Danışma Merkezlerimizden birine teslim edilmeli. (Lütfen başvuru dosyanızda tel zımba kullanmayınız ve önlü arkalı çıktı almayınız).

Burs başvurusuyla ilgili yukarıda yapılan açıklamalar  daad.de  sitesinde yer alan bilgilerden çevrilmiş ve özetlenerek aktarılmıştır. DAAD bu bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Akademisyen ve Bilim İnsanları için Araştırma bursu başvurusuyla ilgili güncel ve kesin açıklamalar için lütfen  bu linke  bakınız. DAAD Türkiye Danışma Merkezlerinde, bursa başvuran adaylarla elimizden geldiğince doğru ve güncel bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz; ancak başvuru dosyasının sorumluluğunun sadece ve tamamen başvuran adaya ait olduğunu hatırlatırız. Eksik ve geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.