Almanya'da Yüksek Ögrenim

Home

Koşullar

Koşullar

Almanya`da üniversite başvurusunda bulunabilmek için yerine getirilmesi gereken birincil koşul Türkiye`de ÖSYM tarafından örgün bir üniversite programına yerleştirilmiş olmaktır. Yani Türkiye’de üniversite sınavında 4 yıllık bir bölümde okumaya hak kazanmış olmalısınız.   Abitur, IB, Matura ve benzeri Avrupa çapında geçerli lise diplomaları sahiplerinde ÖSYM sınav sonuç belgesi aranmaz yalnız bu kişilerin ileride alacakları üniversite diplomalarının Türkiye’deki denklikleriyle ilgili olarak YÖK sitesini incelemeleri önerilir.

Almanya’da Türkiye’de kazandığınız bölümün aynısına veya benzer bir bölüme başvurabilirsiniz. Üzerinde alan adı yazan ÖSYM sonuç belgeniz iki sene süreyle geçerlidir.

Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik yüksek öğrenimi tamamladıklarını (önlisans diploması) belgeledikleri takdirde‚ üniversite öğrenimine başvurabilir.

Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açıköğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda üniversite öğrenimi için başvurabilir.

2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksekokullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya'da bir üniversiteye kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Dil Yeterliliği :

Almanca dil yeterliliği, Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce geçerli dil sınavlarının birinden geçerek belgelenmelidir. Dil yeterliliği konusunda Almanca bilginizi TestDaf – TDN 4, DSH - 2, DSD II, Alman Kültür Merkezlerinde yapılan Goethe- Zertifikat C1, Goethe Zertiifikat C2 (Großes Deutsche Sprachdiplom), veya telc Deutsch C1 dil sertifikalarından biriyle kanıtlamış olmanız veya Studienkolleg’lerde yapılan Feststellungsprüfung’un Almanca bölümünü başarıyla tamamlamış olmanız istenir.

İngilizce yürüyen programlar için: TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System). İstenen puanlar değişkenlik gösterdiği için başvurduğunuz bölümün koşullarını ayrıntılı olarak inceleyiniz.

DİKKAT:  Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi, bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.


Bazı bölümler için ön koşullar:

Numerus Clausus (Not ortalaması): Tıp, eczacılık, veterinerlik, dişhekimliği bölümleri için öğrenci kontenjanı ülke genelinde sınırlıdır (Numerus Clausus). Öğrenciler başarı durumlarına göre seçilirler. Bu bölümler için Almanca dil bilgisi başvuru sırasında belgelenmelidir. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir. Öğrenim görmek istediğiniz dalda "Numerus Clausus" sınırlamasının olup olmadığı hakkında önceden bilgi alınız. www.nc-werte.info , www.hochschulstart.de

Staj:  Özellikle Fachhochschule’lerde olmak üzere bazı teknik bölümler için öğrenime başlamadan önce bir stajın tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu konu hakkında gitmeyi arzu ettiğiniz üniversiteden bilgi alınız.
 

Şartlı kabul:

Şartlı kabul, başvuru dosyanızdaki dil yeterlilik belgesi dışındaki belgelerin onaylanmış olduğu anlamına gelir. Üniversite,   Almanca eğitiminizi tamamlayıp, şart koştuğu TestDAF/DSH belgesini kendi belirlediği tarihe kadar sunmanız durumunda eğitime başlayabileceğinizi belirten bir belge gönderir. Üniversitenin gönderdiği bu belgeye şartlı kabul belgesi denir. Birçok Alman üniversitesi şartlı kabul için dahi A1 ya da A2 seviyesinde Almanca bilgisi şart koşmaktadır.