16.05.2020 tarihinde Anadolu DAAD Bursiyerleri Derneği tarafından Ankara DAAD Bilgi Ofisi’nin katkıları ile Türkiye’deki DAAD bursiyerlerinin arasındaki iletişimi ve dernek üyeliği sayısını arttırmak, 2020-2021 dönemindeki etkinlikleri planlamak ve Ankara dışındaki şehirlerde organizasyon grupları oluşturulması amacıyla bir dijital toplantı yapılmıştır. Toplantıya 70′ den fazla DAAD bursiyeri iştirak etmiş ve katkı sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte diğer illerde de bursiyer organizasyonları gerçekleştirilmesi, dijital etkinliklere devam edilmesi ve Covid-19 süreci sona erdikten sonra fiziki Genel Kurul yapılması fikirleri beyan edilmiştir.

Anadolu DAAD Bursiyerleri Derneği Yönetim Kurulu, tüm katılımcılara ve DAAD Ankara Bilgi Ofisi’nden Franziska Trepke ve Özge Meral’a katkıları için teşekkür eder.

Ankara’daki Anadolu DAAD Bursiyerleri Derneği ile irtibat kurmak isterseniz, dernek başkanına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgileri derneğin web sitesinde bulabilirsiniz.

Buradan üyelik kaydınızı da gerçekleştirebilirsiniz.