2020 yılı içinde daha fazla ortakla ve daha geniş bir çerçevede düzenlemek isteyip salgın koşulları sebebiyle gerçekleştirmeye fırsat bulamadığımız etkinliğimizi, nihayet 31 Ekim 2020’de online ortamda “Research in Netherlands and Germany” başlığıyla gerçekleştirdik.

Almanya ve Hollanda’daki bilimsel araştırma ortamını daha iyi kavrayabilmek için burslara ve farklı mali destek olanaklarına da etkinlik içerisinde bir bölüm ayrıldı. Her iki ülkede de eğitim almış veya bilimsel araştırma yürütmüş akademisyenler deneyimlerini paylaştı ve “Introduction to Proposal Writing” başlıklı bir atölye gerçekleşti.

Etkinlik 31 Ekim 2020 saat 12’de 60 katılımcıyla başladı. Etkinlik dili Türkçe’ydi. Etkinliğin ilk kısmında DAAD İstanbul Danışma Merkezi’nden Betül Sakınır-Akay ve Nuffic Neso Türkiye Direktörü Merve Kalyoncu Almanya ve Hollanda’daki doktora ve araştırma sistemi ve olanakları hakkında bilgi verdi. Ardından katılımcılar alt oturumlara geçtiler. Bu oturumlar DAAD ve Hollanda’dan birer eski bursiyer veya mezun liderliğinde gerçekleşti.

Eski DAAD bursiyerleri Doç. Dr. Berna Kurt Kemaloğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi), Doç. Dr. Birden Güngören Bulgan (Galatasaray Üniversitesi) ve Prof. Dr. Bünyemin Çoşut (Gebze Teknik Üniversitesi) sırasıyla Kültür ve Sosyal Bilimler, Hukuk ve Fen Bilimleri başlıklı oturumları Hollanda tarafından Dr. Ezgi Akpınar (Sabancı Üniversitesi), Dr. habil. Cihat Öner (Tilburg University) ve Doç. Dr. Olgu Çalışkan’la (ODTÜ) birlikte yönetti.

Katılımcı sayısının en fazla olduğu oturum Kültür ve Sosyal Bilimler oturumuydu. Hukuk ve Fen Bilimleri oturumlarında da yoğun bir karşılıklı etkileşim gerçekleşti. Her üç oturumda da eski bursiyerler ve mezunlar deneyimlerini paylaştılar, kendi alanlarıyla ilgili araştırma ve doktora başvurusunun nasıl yapıldığı ve araştırma projesinin (research proposal) nasıl hazırlandığıyla ilgili bilgi verdiler. Katılımcıların da sorularıyla birlikte zenginleşen bu oturumlar 90’ar dakika sürdü.

Etkinliğin son kısmında burs ve mali destek olanaklarıyla ilgili sunumlar yapıldı. DAAD İstanbul Danışma Merkezinden Mehmet Murat Kemaloğlu DAAD doktora ve araştırma bursları, Adnan Göncü TÜBİTAK bursları ve Acadamic Transfer’den Jeroen Sparla da Hollanda’daki doktora pozisyonları hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından soru-cevap kısmına geçildi ve etkinlik 16.00’da sona erdi.

Etkinliğin ilk ve son kısımları DAAD’nin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Tüm katılımcılara, konuşmacılara ve özellikle eski bursiyer ve mezunlarımıza değerli katkıları için çok teşekkür ederiz. Bu etkinliği en yakın zamanda tekrarlamayı planlıyoruz.

Etkinliğin detaylı programı: Research in Netherlands & Germany_detailed