12.12.2020 tarihinde “Sprachkontakt” (dil iletişimi) konulu bir kitap projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden genç Türk bilim insanları ile dijital bir konferans gerçekleştirilmiştir. Bu konferans, Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden Prof. Dursun Zengin, Dr. Derya Perk ve Dr. Betül Yalҫınkaya-Akҫit ile DAAD Ankara Danışma Merkezi tarafından müşterek organize edilmiştir.

Bu konferansın amacı, Almanya bağlantısı olan ve farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlamak ve dil iletişimi konusunu farklı bakış açılarından yorumlama ve canlandırma imkanı sunmak olmuştur.
Etkinlik, proje sorumluları Zengin, Perk und Yalҫınkaya-Akҫit tarafından bir selamlama ve açılış konuşması ile başlatıldı ve DAAD okutmanı ve aynı zamanda DAAD Ankara Danışma Merkezi’nin Müdürü Sayın Franziska Trepke tarafından yapılan bir selamlama ile sürdürüldü. Genç bilim insanlarının desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Bayan Trepke, bu kişilerin Türkiye’nin, örneğin Alanya, Ankara, Antalya, Kars und Mersin gibi farklı illerde bulunan ilgili üniversitelerin mensupları olarak bu konferans kapsamında iletişim kurmalarından ve böylelikle yeni sinerjilerin oluşturulabilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirmiştir.

Kovac yayınevinde ‚Dil İletişimi konusunda makaleler‘ başlığı altında konu ile ilgili yayınları bulabilirsiniz. Kitaptaki makalelerin çoğu Almanya ve Alman dili ile bağlantılı olmasına rağmen, içinde başka dillere, kültürlere ve ülkelere ait bazı örnekler de bulabilirsiniz.