24 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında “Avrupa’da Radikalleşme, Popülizm ve İslamofobizm” konulu çevrimiçi bir eğitim düzenlendi. DAAD ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen atölye çalışması 150’den fazla katılımcıyla gerçekleşti.

Programın amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle küresel mali kriz ve mülteci krizinin tetiklemesiyle yükselen radikalleşme biçimleri üzerine düşünmek ve popülizm, İslamofobi ve İslamcılık gibi konuları analitik bir şekilde ele almaktı. Bu kapsamda radikalleşmeye yol açan sosyo-ekonomik, politik, psikolojik ve coğrafi faktörler alanında uzman araştırmacılar tarafından tartışıldı.

“Geçmişten Günümüze Avrupa: Mitler, Kimlikler ve Entegrasyon” (Prof. Ayhan Kaya), “Avrupa’da İslami Radikalleşme” (Dr. Metin Koca) veya “Sağ Popülizmin Yükselişi” (Dr. Evren Balta) başlıklı sunumlarda, Almanya ve Türkiye’den bilim insanları, son araştırmalardan elde ettikleri bilgi ve bulguları katılımcılara aktardı. Her atölye gününün ardından bir film gösterimi ve ardından popülizm ve radikalleşme konuları üzerine bir tartışma gerçekleştirildi. Üç günlük eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.