Goethe-Institut Istanbul Okuma Kulubü 27 Mayıs ve 24 Haziran 2021’de DAAD Okutmanı Julia Völker moderatörlüğünde Heinrich von Kleist’in öyküleri üzerine online bir toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 kişinin katıldığı etkinlikte 21. yüzyılda halen güncelliğinden bir şey kaybetmemiş Die Marquise von O…  (1808) ve Das Erdbeben in Chili (1807) öyküleri ele alındı. Kleist’ın ataerkil toplumsal yapıları ve kadın haklarını konu alan ve zorlu toplumsal şartlar içerisinde ahlak ve adalet gibi kavramları sorguladığı metinlerinin, küresel çaptaki #MeToo tartışmaları ışığında  ve Covid19 pandemisinin dehşeti sürerken her zamankinden de güncel olduğunda tüm katılımcılar hemfikir oldu.