22 Nisan ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde yazar Tine Rahel Völcker yönetiminde “Das unwirkliche Ich. Autobiografisches Schreiben und die Arbeit am Erinnerungsarchiv” başlıklı bir atölye çalışması düzenlendi. Kavramsal çerçevesini de Tine Rahel Völcker’in belirlediği etkinliğe farklı üniversitelerden yaklaşık 15 öğrenci katıldı. Online olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk bölümünde, edebi yazının nesnesi olarak otobiyografi teorik açıdan ele alındı. Bu kısımda kişisel hafızanın işlevleri ve biçimleri üzerinde duruldu. Ayrıca bu kısımda katılımcılar gerçeklik ve kurgunun iç içe geçtiği yazı alıştırmalarını ilk kez yapma fırsatı buldu. İstanbul Üniversitesi’nde yüz yüze gerçekleşen ikinci atölye öncesinde katılımcılar kendi beden hafızalarından yola çıkarak metinler ürettiler. Bu ürünler atölyede paylaşıldı ve üzerine tartışıldı. Pandemi nedeniyle uzun süre sadece online etkinlikler gerçekleştirilebildiğinden, sanatçıyla yüz yüze olmak ve doğrudan bilgi alışverişinde bulunmak tüm katılımcılar için çok özel bir deneyimdi.