Hamburg Universität Milet kazısı kapsamında DAAD tarafından finanse edilen “Praxis der archäologischen Bauaufnahme” yaz okulu 8-28 Ağustos 2022’de gerçekleşti. Türk üniversitelerinden arkeoloji ve mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlenen bu yaz okulu, Berliner Hochschule für Technik (BHT – Fachbereich III – İnşaat Mühendisliği ve Jeoinformatik) iş birliğiyle ve DAAD’nin “Sommerschulen im Ausland” programı kapsamında alınan fonla gerçekleşti.

Projenin yönetimini Dr. Lisa Steinmann ve arkeoloji ders içeriğini de hazırlayan Prof. Dr. Christof Berns üstlendi. Fotogrametri dersi içeriğini BHT’den Prof. Dipl.-Ing. Michael Breuer, Dipl.-Ing. Monika Lehmann ve Dipl.-Ing. Marko Koch hazırladı. M.Sc. Duygu Göçmen, yaz okulu organizasyonundan ve katılımcıların koordine edilmesinden sorumluydu ve Total Station ile manuel ölçme, çizim ve inceleme derslerini verdi. Aşağıda, yaz okuluna katılan üç öğrencinin hazırladığı bir raporu sizlerle paylaşıyoruz.

Milet Yaz Okulu’ndan haberdar olduğumuzda çok heyecanlandık, çünkü hepimiz dokümantasyon yöntemlerini ve bir arkeolojik kazı alanında nasıl çalışılacağını, özellikle eskiden yeniye birçok yöntemin nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorduk. Bu nedenle yaz okuluna katılmak hepimiz için büyük bir şans oldu. Mimarlık ve arkeoloji öğrencilerini bir araya getiren Milet Yaz Okulu’nda üç haftalık bir süreçte hem dokümantasyon yöntemleri hem de arkeolojik bir kazı alanında nasıl çalışılması gerektiğiyle ilgili bilgi dağarcığımızı genişlettik.

Eski manuel ölçme yöntemlerini, Total Station’ı, fotogrametriyi, 3D modellemeyi ve Reality Capture’ı öğrendik.

Eski Manuel Ölçme
Sahada el çizimleri ile başladık. Seçtiğimiz nesnelerin şeklini ve geometrisini anlamak bizim için gerçekten önemli ve faydalıydı. Ölçme aletleri kullanmadan çizim yaparken sadece nesnelere bakarak ve yaklaşık olarak oranlarını belirleyerek ölçüm yapmayı öğrendik. Ayrıca eski aletleri kullanmak ve bir nesneyi ölçmenin en iyi yolunu belirlemek, yaratıcılığımızı geliştirdi.

Total Station ile Ölçme
Leica TS06 ve TS15 ile nasıl kurulum ve ölçüm yapacağımızı öğrendik. Total Station ile üçlü gruplar halinde çalıştık.

3D Modelleme için Fotogrametri Temelleri
Teorik fotoğrafçılık dersleri ile fotogrametri için kamera kurulumu ve kullanımını öğrendik. Daha sonra hocalarımızla sahada tatbikat yaptık. Hocalarımız bize net bir 3D model için nasıl fotoğraf çekmemiz gerektiğini gösterdi.

Reality Capture ile 3D Modelleme
Reality Capture programını kullanarak, çektiğimiz fotoğraflardan üç boyutlu modeller yapmayı öğrenip denedik. Doğru ölçümler için Total Station verilerini kullandık. Çok sayıda ve net fotoğraf çekmenin daha net ve gerçekçi modeller sağladığını gördük.

Milet Yaz Okulu, arkeolojik bir kazı alanının hem eski hem de çağdaş yöntemlerle nasıl kayıt altına alınması gerektiğiyle ilgili bilgi dağarcığımızı derinleştirmemizi sağladı. Ama en önemlisi, mimarlar ve arkeologlar arasındaki çalışma ilişkisini ve bu iki disiplinden insanların bir arkeolojik alana nasıl yaklaştığını öğrendik. Teknik bilginin yanı sıra farklı milletlerden insanlarla tanışmak, onların çalışma tarzlarını ve bakış açılarını görmek heyecan vericiydi. Ayrıca Almanya’dan gelen akademisyenler ve öğrenciler de Almanya’da eğitim ve yaşam hakkında bize güzel bilgiler verdiler, bu da Almanya’da okumak isteyenler için çok faydalı oldu. Genel olarak, Milet Yaz Okulu, bir arkeolojik kazı alanında çalışmayı deneyimlemek, farklı milletlerden ve disiplinlerden insanlarla çalışmak ve gelecekte Almanya’da okumak isteyenler için güzel bir fırsat sundu.

Bengisu Sağmaner – Nisa Bakmaz – Özlem Kaya