Internationale Alumni unterhalten sich sitzend an einem Tisch.

DAAD, burs sürecinin bitimini, bursiyerlerle uzun süreli bir ilişkinin başlangıcı olarak görüyor bu nedenle bursiyerlerin kendi aralarındaki iletişimi sağlamalarını ve bursiyer derneklerinin kurulmasını aktif olarak çeşitli program ve olanaklar vasıtasıyla destekliyor.