etkinlik hakkında bilgiler

15.05.2019, 16:30 - saat 17:30 `ye kadar

Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi
etkinlik sahibi: Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi