Almanya’da lisans, master ve doktora eğitimi ve post-doc seviyesindeki araştırmalar için burs veren farklı kurumlar da var. Bunlardan bazılarını aşağıda bilginize sunarız.

Alexander von Humboldt Stiftung

Georg Forster Research Fellowship for Experienced Researchers

Kimler başvurabilir: Gelişmekte olan ülkelerden, doktorasını tamamlamış, üst düzey araştırmacılar. Ülke listesi için bkz. Doktora mezuniyetinin üzerinden 12 yıldan fazla bir süre geçmemiş olmalı.
Burs süresi: 6-18 ay arası.
Burs miktarı: Aylık 3.150,00€ (artı seyahat, dil kursu, aile vb. destekler)
Başvuru tarihi: Belirli bir başvuru tarihi yok.
Başvuru yeri ve detaylı bilg için bkz.


Georg Forster Research Fellowship for Postdocs

Kimler başvurabilir: Gelişmekte olan ülkelerden, doktorasını tamamlamış, üst düzey araştırmacılar. Ülke listesi için bkz. Doktora mezuniyetinin üzerinden 4 yıldan fazla bir süre geçmemiş olmalı.
Burs süresi: 6-24 ay arası.
Burs miktarı: Aylık 2.650,00€ (artı seyahat, dil kursu, aile vb. destekler)
Başvuru tarihi: Belirli bir başvuru tarihi yok.
Başvuru yeri ve detaylı bilg için bkz.

Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur.

Jean Monnet Burslarına başvuruların alınması ve başvuruların değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğundadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi aynı zamanda burs programının sözleşme makamıdır. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ise burs programının etkin yürütülmesinden sorumlu olan uygulama makamıdır. Burs Programının duyurusu, tanıtılması, burs almaya hak kazananların uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi, bursiyerlerin eğitimleri boyunca ve sonrasında izlenmesi, bursiyerlere her türlü desteğin sağlanması, bursiyerlerle sürdürülebilir iletişim kanallarının oluşturulmasından T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sorumludur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda bahse konu tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ve işbirliği ile yürütmektedir.
Jean Monnet Burs Programıyla ilgili detaylı açıklamalara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursları

YLSY (Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme) bursluluk programıyla ilgili açıklamalara YLSY linkinden ulaşabilirsiniz.

HOPES

HOPES (Higher and Further Education Opportunities and Perspectives for Syrians) programı Suriye vatandaşlarının Lübnan,Ürdün, Mısır, Kuzey Irak ve Türkiye’de üniversite eğitim alması için tasarlanmıştır. Programın Türkiye ayağı aktif değildir. HOPES programıyla ilgili güncel bilgiler için bkz.: www.hopes-madad.org

HOPES programıyla ilgili sorularınız için: HOPES Turkey

Türk Alman Üniversitesi Ortak Diplomalı Makine Mühendisliği (İmalat Teknolojisi) Yüksek Lisans Bursu

Ortak Diplomalı Makine Mühendisliği (İmalat Teknolojisi) Yüksek Lisans Programı ve Burs Olanakları

Tam burslu olarak Almanya’da %100 İngilizce eğitim ve ortak diploma olanağı:

Makine Mühendisliği (İmalat Teknolojisi) Yüksek Lisans Programı (Master of Manufacturing Technology), 2011 yılından itibaren Türk-Alman Üniversitesi ve Dortmund Teknik Üniversitesi’nin yakın işbirliği içerisinde yürütülen ortak diplomalı bir yüksek lisans programıdır.

Program, üretim ve imalat alanlarındaki teorik derslerle deneysel ve endüstriyel uygulamaların nitelikli ve dengeli bir bileşiminden oluşmaktadır. Programın amacı; öğrencilerin eğitimleri sırasında edindikleri teorik ve uygulamalı bilgi ve tecrübeleri Türkiye’de imalat ve üretim alanlarında faaliyet gösteren endüstriyel bir kuruluşta karşılaşılan teknik sorunların çözümünde uygulamalarıdır.

Tümüyle İngilizce olan eğitim, 4 yarıyılı kapsamaktadır. Programın ilk 3 yarıyılında öğrenciler Dortmund Teknik Üniversitesi’ndeki derslere katılmakta, 4. yarıyılda ise Türkiye’de bir sanayi kuruluşunda tez çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

Yüksek lisans programına kabul edilen tüm öğrenciler Almanya’da geçirecekleri 3 yarıyıllık süre boyunca DAAD tarafından desteklenmektedirler (aylık 700 Euro tutarında burs ve bir kereye mahsus 225 Euro tutarında seyahat giderleri desteği).

Detaylı bilgi, başvuru şartları ve başvuru tarihleri için lütfen aşağıdaki sayfaları ziyaret ediniz.

www.tau.edu.tr/fenbilimlerienstitusu/imalatteknolojisi

www.mmt.mb.tu-dortmund.de

Muhtelif Burs Arama Linkleri